مثل ساحل

آرام باش

تا ديگران مثل دريا

بی قرارت باشند


کسب و کار خودت رو در سایت زن مستقل ثبت کن که تبلیغ خوب داشته باشی


از کوزه همان برون تراود که در اوست!

 هر دستاوردی برای انسان در زندگی، نتیجه شخصیت و پارادایم او است. دنیای بیرون هر انسانی، بازتابی از شخصیتش است.
از کوزه همان برون تراود که در اوست!
بنابراین، بهترین و مهمترین دستاورد هر انسانی، شخصیت او است.
وقتی تبدیل به انسانی با شخصیت شگفت انگیزی می شوی و لیاقت ها پیدا می کنی، مطمئن باش که این شخصیت، همه چیز را می تواند خلق کند.
زیرا که قانون زندگی، قانون شخصیت ها و لیاقت هاست.


کسب و کار خودت رو در سایت زن مستقل ثبت کن که تبلیغ خوب داشته باشی


STAY ORGINAL
Let the world copy you...

اورجینال و اصل بمون،
بزار دنیا ازت کپی کنه

"دوست خوبم"

   به زیبایی گل شکی نیست
اما زیباتر ازگل تو هستی...
   هرکجا هستی باش
آسمانت آبی...
   و دلت از غصه ی دنیا خالی

اندیشه مثبت = زندگی مثبت

رفیق از هیچکس انتظار نداشته باش که
از آسمون بیاد زمین و خوشبختت کنه...
این تویی که باید یاد بگیری خوشبخت باشی...
تویی که باید بلد باشی حتی دست تنها،، بی همراه خودت و خوشبخت کنی...
تو خوشحال بودن و بلد باش ...
دنیا خودش خوشبخت بودن و یادت میده

از سختیهای زندگی نترسیم

سختیها جزئی از پازلِ زندگیمون

هستن که باید ازشون درس بگیریم

هیچ چیز بی حکمت نیست


کسب و کار خودت رو در سایت زن مستقل ثبت کن که تبلیغ خوب داشته باشی