درباره زن مستقل

فعاليت سايت زن مستقل از بهمن ماه سال ٩٨ به طور رسمی شروع به كار كرده است، هدف ما از راه اندازی وبسايت ايجاد انگيزه در بانوان سرزمينمان ايران است. برای شناخت بهتر خودشان و استعدادهايی درونشان ودادن ايده های خوب  و روشهايی برای بهتر شدن كسب و كار و تجارت خانگی و صنعتی و تبليغات حرفه ای برای كسب و كار بانوان  و در آينده ای نزديک با مشاورات حرفه ای تبليغاتی، ديجيتال ماركتينگ، راه اندازی آنلاين شاپ ها، فروشگاههای اينترنتی و بازاريابی های اينترنتی با بازدهی بسيار بالا است. شعار ما به اوج رساندن شما و مشاغل شما در هر ضمينه ای است ..